top of page

SP Natural – er det rene steinsaltet som kun består av natriumklorid for alle dyrearter.
Format: 10 kg

SP Natural er saltsteinen laget i Sverige og den høye stabiliteten er et resultat av vår lange erfaring med pressing av saltstein til svenske gårder. Salt, mineraler og sporstoffer er en forutsetning for dine dyrs helse.

SP Natural gir et økonomisk fordelaktig fôrtilskudd. Uten salt settes viktige kroppsfunksjoner ut av spill, derfor er salt like viktig som vann og fôr til dyrene våre og det er svært liten risiko for overdosering av salt da dyrene skiller ut overskuddet selv.

Produktet er tillatt brukt i KRAV-sertifisert produksjon og økologisk produksjon i henhold til rådsforordning (nr) 834/2007 og kommisjonsforordningen (EF) nr. 889/2008.
Inneholdsdeklarasjon per kg:

Natriumklorid (NaCl) 99%

Natrium 39%

SP Saltstein Natural 10 Kg

kr 66,00Pris
    Produktside: Stores Product Widget
    bottom of page