top of page

Gjødselprodukter

Gjødselprodukter: Welcome
Gjødselprodukter: Produkter

Ren 99,5 proe. L-a proline syre. Uerstattelige aminosyre benyttes ved
bladgjødsIing eller frøbehandling.
Produktet brukes for å redusere biotisk og abiotisk plantestress. Regulerer makro og mikro næringsstoff-opptaket og stimulere de naturlige forsvarsmekanismer til plantene. MaxProlin inneholder L-a pro line syre som er tilpasset plantene.

Brosjyre

Er du nøye med at dyrene dine får høyverdig fôr? Høytytende kuer trenger minst 3g svovel pr kg tørrstoff i grov-fôrrasjonen. Ren bløtgjødsel dekker derimot bare ca det halve av svovel-behovet i grasproduksjonen. Derfor blir melkeytelsen lavere pga grovfôret. Svovel er også viktig for biotin dannelse styrker klauver og pels.

Granulert svovelgjødsel som gir bedre nitrogenutnyttelse. En gunstig metode for å dekke økt svovelbehov og å senke pH-nivået. Egnet for alle kulturer, spesial-kulturer og eng. Tillatt konvensjonelt driftsmiddel til økologisk drift (restriksjonsbelagt)

Brosjyre

Brosjyre

PowerPhos er løsningen ved akutt fosformangel. Flytende fosfor for evt. innblanding i husdyrgjødsel eller via åkersprøyte. 3-5 ganger så effektiv som granulert fosforgjødsel! Visste du at fosfor bundet i jorda nesten ikke beveger seg? Det beveger seg bare 2-3 mm i året. Fosfor i sur eller alkalisk jord bindes umiddelbart.

Gjødsle klokt, høst mer!

Brosjyre

Mer enn 40 ulike plante-, eteriske og mineralske oljer, havalger og urteekstrakter og organisk Karbon

Bruk Amalgerol og få økt vekst og liv:

  • levende og god jordstruktur

  • Sterke røtter, stressfri vekst

  • Mobilisering av næringsstoffer

  • Stor motstandskraft, færre infeksjoner

  • Vital vekst, økte avlinger, økt kvalitet, høyere gevinst

Brosjyre

Amalgerol Faq

Granuliert svovelgjødsel av ren svovel.
En gunstig metode for å dekke økt svovelbehov og å senke pH-nivået.
Egnet for alle kulturer, spresialkulturer og eng.

Brosjyre

SuperMag er en innovativ kalsium- og magnesiumgjødsel, som er produsert av mikronisert magnesiumpulver som inneholder makro og mikroelementer som er verdifulle for planter (B, Zn, Mn, Mo, Fe, Cu). SuperMag er en gjødsel med høyest kalsium og magnesium innhold. På grunn av råmaterialet bearbeides og absorberes disse elementene veldig lett av plantene.

Brosjyre

Instruksjon

NutriLife - Høykvalitets produkt, som gir god plantevekst. NutriLife Inneholder NPK makro og mikronæringstoffer, beriket med humus og fulvinsyrer. Produktet bedrer jordstruktur, vannopptaket og aktiviserer mikroorganismene. Mikronæringstoffene er i kelatert form (EDTA), som gir bedre opptak i plantene

Brosjyre

Nitrogen er det viktigste elementet i næring av plantemineraler, som bestemmer utbyttet og kvaliteten på landbruksplanter. Dette
element er viktig for mange prosesser i planteceller. Nitrogen er også hovedelementet i klorofyll, som utfører en av de viktigste prosesser på jorden - fotosyntese. Nitrogen er også en hovedkomponent av aminosyrer, RNA og DNA. Planter kan absorbere nitrater og ammoniumioner, men molekylært nitrogen i atmosfæren er ikke tilgjengelig for planter.

Tillatt brukt i økologisk produksjon

Brosjyre

- mikrobiell biostimulator for optimal ernæring av gress og beite.

De viktigste stoffene for høsting av gress er NPK (Nitrogen, Fosfor og Kalium).
Belgfrukter trenger hovedsakelig fosfor og kalium, og de trenger ikke nitrogen som de tuberøse bakteriene på røttene fanger opp fra atmosfærisk nitrogen og tilfører det til planten. Nitrogen er det viktigste elementet for gress, men kalium og fosfor
er ikke mindre viktige. Fosforgjødsel er spesielt viktig for belgfrukter; virkningen av kalium på avlingen er lik fosfor.

Tillatt brukt i økologisk produksjon

Brosjyre

Flytende organisk gjødsel hvor alle ingrediensene er laget uten genteknologi og er 100% biologisk nedbrytbare.

  • Beskytter mot vær, jord og kjemisk belastning

  • Styrker røtter og immunsystem

  • For avkastningssikkerhet i alle situasjoner!

Amalgerol Essence er i samsvar med forskrift (EC) nr. 834/2007 med endringer og er derfor godkjent for økologisk landbruk.

Brosjyre

Polcalc III GENERATION er en svært reaktiv kalsiumgjødsel utviklet for å effektivt øke jordens pH og forsyne planter med kalsium. Den består av 92-98% kalksteinpulver fra kritt (Kalsiumkarbonat-CaCO3 variasjon 04 *).

Produktet skal spres som andre granulerte gjødsler ved bruk av standard gjødselspreder. Dette produktet er også ideelt for topp dressing. Produktet har avsyring- egenskaper konsentrert i en liten dose for en bestemt avling.

Brosjyre

Instruksjon

For optimalt fosfor opptak! Det brukes ofte utilstrekkelig mengde fosforgjødsel for å produsere den ønskede avkastning.
Vi har løst dette problemet! Ved bruk av Fosfix økes plantens tilgjengelighet til fosforet som er i jorda. 
Fosfor er et viktig biogen for fotosyntesen, materiale og energi-metabolisme, som er involvert i nukleinsyre (RNA og DNA) syntese som en del av cellemembranens fosfolipid-sammensetning.

Tillatt i økologisk produksjon

Brosjyre

Sunn jord - friske planter
Bactoforce-mikrobiologisk gjødsel, som består av bakterien bacillus sp. Når det påføres på jorden, frigir bakteriene antibiotika, som reduserer plante-sykdomsfremkallende patogener og hemmer deres aktivitet. Bactoforce øker planteproduktiviteten, og bidrar til å gjenopprette naturlige jordegenskaper.

Brosjyre

Kraftig produkt for nedbryting av avlingserester. Ruinex bryter ned organisk materiale (planterester) ved hjelp av soppen Trichoderma sp. og fytohormoner. Produktet har gunstig innvirkning på jordas fysiske,kjemiske og biologiske egenskaper.
Ruinex hindrer også tap av viktige næringsstoffer som ellers ville gått tapt i atmosfæren.

Brosjyre

bottom of page