Besøk min leverandør Vetalis Technologies

https://www.vetalis.fr/en/home/

 

Avsining i melkeproduksjon er en viktig periode noen uker før kalvingen. I denne perioden stoppes melking. Det er et viktig stadium som ikke må ignoreres: det er utgangspunktet for en ny laktasjon.

Fordeler:

  • Forbedrer kuas neste reproduksjons syklus

  • Forbedrer overføringen av passiv immunitet mot kalven via kolostrummet

  • Redusere kuas etterkalvingsvansker

  • Reduserer celletall

Melkefeber eller klinisk hypokalsemi er en stor trussel. Det kan påvirke opptil 1 av 10 kuer i melkebesetninger. Subklinisk hypokalsemi, som påvirker 25% av kyrene fra deres første laktasjon *, er mindre kjent fordi det ikke er så åpenbart. Det forårsaker imidlertid mange helseproblemer som tilbakeholdt etterbyrd, vanskelig kalving, børbetennelse, ketose, mastitt, reproduktive sykdommer, fall i produksjon, økt tapsrate, etc.​

*Reinhardt TA et al (Vet J. 2011 Apr;188(1):122-4)

Intra Hoof-fit Spray

Brosjyre

Fruktbarhet i storfeavl er en stor bekymring. Ufruktbarhetskostnadene er substantielle for oppdretteren (10% av brutto avkomsinntekt *), både i direkte kostnader (gjentatte kunstige inseminasjoner) og indirekte kostnader er vanskeligere å vurdere (for eksempel melkeproduksjonstap eller økt fornyelseshastighet etter utrangering på grunn av infertilitet ).

* D. Ferguson, Symposium, 2003 «Impact economics of the performance of reproduction of troupeau» 

Sau og geiters helse er nært knyttet til sporstoffer. I tilfelle mangler, reproduksjon, fødsel, helse av lam/geitekillinger kan være sterkt berørt. Overskudd av sporstoffer kan imidlertid også ha negative virkninger på disse dyrene. Det er derfor viktig å gi et sporelementtilskudd på en kontrollert og målrettet måte.

Mangel på brunst, stille brunst eller gjentatt bedekning er vanskeligheter som oppdretteren møter hver dag, på gårder som paradoksalt alltid vil produserer mer. I tillegg til deres åpenbare del i forbedringen av storfefruktbarhet, spiller sporelementer og vitaminer en vesentlig rolle.

Mange jordarter har vist seg å være mangelfulle på sporstoffer, derfor kan hele besetningen bli påvirket. Det kan føre til kliniske og ytelsesproblemer som redusert vekst, dårlig fruktbarhet og / eller diaréer.

 

Den kontrollerte og sikre utgivelsen av sporelementer er viktig under beiteperioden.

Intra Hoof-fit Spray

Produktkatalog

Fremtidens bolus som forhindrer mastitt.

Består av essensielle oljer fra forskjellige urter og hvitløkekstrakter. Bolusen frigir en høy dose naturlige antibiotika på en daglig basis. Bolusen er løsningen for reduksjon av antibiotika på gården. Forebygging av mastitt vil være synlig i de lave kostnadene per ku.

Intra Hoof-fit Spray

Brosjyre

Bolus

ØNSKER DU NYHETSBREV?

+47 46 69 76 72

Jessheim

GI OSS DIN TILBAKEMELDING!

Hva synes du?Ganske dårligIkke så braBraVeldig braSupertHva synes du?

©2019 Mineral-Expressen - Laget av Martine Westrum