Intra Hydrocare


Intra Hydrocare er spesialutviklet for rengjøring av drikkevannssystemer
* Den fjerner hele biofilmen fra drikkevannssystemet, Hydrocare er en god og stabil rengjører.

* Et rent drikkesystem bidrar til optimaldrikkevannskvalitet.

 

 

Intra Hydrocare har meget omfattende registrering og er registrert hos CTGB (nederlandsk styret for godkjenning av plantevernmidler og biocider) for følgende bruksområder:
* PT2 (privat bruk og folkehelse)
* PT3 (Veterinær bruk)
* PT4 (mat og dyrefor)
* PT5 (Drikkevann for dyr)

 

Intra HydroCare 10L / 20L

<