Intra Hoof-fit SQUEEZ 

Enkel å bruke for klauvskjærer

  • Individuell og presis anvendelse
  • For sunne klauver og dermis
  • Super vedheft
  • Gå for grønt, antibiotikafri

Intra Hoof-fit SQUEEZ inneholder et beskyttende dermal
produkt for å holde klauver hos storfe og sau i optimal stand.
Produktet har en superkonsentrert limbinding og kan enkelt
påføres med klemflasken for å opprettholde, støtte og
fremme sunne klauver og dermis. Den unike klemflasken
med 2 mulige doseringshetter gjør påføring enkelt. Intra
Hoof-fit SQUEEZ inneholder kelaterte mineraler som i
motsetning til tradisjonelle mineraler som kobbersulfat kan
tas opp mye lettere.

Intra Hoof-fit SQUEEZ inneholder 715 gram.Hver Eske
med 12 flasker inkluderer: 3 presisjonsutstyrshetter, 3
mellomstore ventiler, 6 børster.

Intra Hoof-fit Squeez 550 ml

kr 460,00Pris