top of page

Klar til bruk-sprayløsning for optimal klauvpleie


  •  Klar til sprøyting og kompatibel med alle sprøytesystemer i melkerobot anbefales den nye Intra Hoof-fit Robot
  •  Sterk vedheft selv på våte klauver
  •  Lang kontakt tid
  •  Fri for formalin,antibiotika, og syre
  •  Ku og brukervennlig

  •  

Pakningsstørrelser: 10-20-200L

 

Klar til bruk-spray for alle sprøytesystemer
I de siste årene har melkebrukene lett etter alternativer for å
erstatte eller avvikle fotbad metoden. Foruten individuell sprøyte
behandling med lavtrykks Matabi-sprøyte eller en annen
automatisk sprøyte, har behandling av hele flokken blitt stadig mer
populært. Sistnevnte involverer bruk av spraysystemer i
melkeroboter og sprøytematter. Intra Hoof-fit Spray er utviklet for
bruk i alle disse applikasjonene og fungerer ved alle årstider.
 

Intra Hoof-fit Spray har følgende fordeler:
• Klar til bruk - ingen blanding nødvendig!
• Tidlig oppdagelse av halthet, mer fokus på klauver med
ukentlige sprøytebehandlinger.
• 100% ren løsning - hver klauv får produktet uforurenset av
klauver fra andre kyr.
• Miljøvennlig - god vedheft bidrar til å redusere produktdosering
og minimere spill på gulvet.
• Trygg å bruke - ingen formalin, antibiotika, syrer eller sterk lukt.
• Enkel produktgjenkjenning - klebrighet og grønn farge sikrer at
ingen klauv utilsiktet utelates.
• Optimal viskositet - Produktets gode flyteevne forhindrer
blokkering av sprøytedyser.

 

 

Intra Hoof-fit Spray 10L / 20L

kr 900,00Pris
    Produktside: Stores Product Widget
    bottom of page