top of page

Intra Calferol Feed

Sterkt konsentrert Vitamin D3 kombinert med
kalsium og fosforutløser.

 • INTRA CALFEROL ER INDIKERT FOR:
  Kvalitetsproblemer med eggeskall, for eksempel ved legging og avl av fjærfe
  Utfordringer med skjelettintegritet hos eldre egg-leggere
  Lokomotivproblemer for hurtigvoksende slaktekylling

Bruk og dosering
Intra Calferol brukes til følgende dyr:

Konsum og Ruge egg: 1 liter per 1.000 l drikkevann (0,1%)

Forebyggende: Administrer 1 dag i uken
Behandling: Administrer i 3 til 5 dager ved dårlig eggeskallkvalitet

Slaktekylling: 1-2 liter per 1000 l drikkevann (0,1%)
Generell forebygging: Administrer i 3 dager i 1. og valgfri 2. uke. For alle påfølgende uker 1 dag/uke
Forholdsregler
Ikke overskrid de lovlige maksimumsnivåene

 

Intra Calferol Feed 20 L

kr 1 260,00Pris
  Produktside: Stores Product Widget
  bottom of page