top of page

GjødselMax er en blanding av flere planteoljer, urteoljer og urteekstrakter. På grunn av høyt karboninnhold min. 35 % org. stimuleres veksten av nedbrytningsorganismene (bakteriene). Produktet innehar gullmedalje som beste produkt i kategori fjøs og gjødselhygiene i 2003. Kan benyttes til Økologisk Produksjon. Bedre utnyttelse av husdyrgjødsla.

 

 

 

 

Leveres i 25-200-1000L

 

Effekt i fjøset:
-  Mindre lukt, lavere NH3, CH4, og H2S
-  Bedring av inneklima i husdyrrom
-  Bløtgjødsla flyter bedre i gjødselrennen
-  Renere dyr
-  Mindre bakterier
-  Mindre arbeid ved raskere rengjøring - 50%
-  Mer homogen gjødsel, bruk av mindre vann
-  Mindre fluer

 

Enterokokk og stafylokokkbakterien   -70%


Storfegjødsel     + ca 0,60 kg N pr kubikk.
Grisegjødsel       + ca 0,85 kg N pr kubikk.
Fjærfegjødsel     + ca 1.25 kg N pr kubikk.

 

Effekt på plantene:
- Mindre N-tap fra kjeller til plante
- Raskere opptak i planten
- Større avling
- Ingen brenning av planten etter spredning
- Ingen sporer på plantene
- Innholdsrikt grovfor med mange plantearter
- Mindre bruk av mineralgjødsel

 

GjødselMax 25L / 200L / 1000L

kr 2 075,00Pris
    Produktside: Stores Product Widget
    bottom of page